haberveriyoruz
0 555 339 7979

Kur’an’da Allah Teala neden biz diye hitap ediyor?

Allah neden biz ifadesini kullanıyor?

6

ALLAH NEDEN BİZ İFADESİNİ KULLANIYOR?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Kur’an’da Allah Teala neden biz diye hitap ediyor?” sorusunu cevaplıyor.

Hadis-i şerif; Cenab-ı Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor. Yani Cenab-ı Allah zatıyla kaim olan, varlığı hiçbir şeye bağlı olmayan tek varlıktır. Binaenaleyh Cenab-ı Allah tektir, onun kimseye ihtiyacı yoktur. Böyle olunca ayet veya hadislerde geçen “biz” ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor? Cenab-ı Allah tek olduğuna göre onun “biz” ifadesini kullanmasının anlamı nedir? Teklik biz beşer için, yaratılmışlar için bir “acziyet” anlamı taşır. Tektir, yalnız başınadır, hiç kimsesi yoktur anlamında. Ama Cenab-ı Allah için asla böyle bir şey söz konusu değildir.

Nitekim Kuranı Kerimde Allah’ın sıfatlarından olan “El-Vahid” tektir, tek olandır sıfatının geçtiği yerde Cenab-ı Allah mahlukat için, yaratılmışlar için geçerli olan tekliğin, yalnızlığın acziyet belirtisi olması anlamı bertaraf olsun diye “El-Vahidül Kahhar” hemen peşinden “Kahhar” sıfatını da ilave ediyor. Yani “Allah tektir ama gücü-kuvveti her şeyi yok etmeye kafidir” mealine gelebilecek olan Kahhar kahredicidir, imha edicidir sıfatını da El-Vahid sıfatının yanına ilaveten getiriyor ki kimsenin aklına Cenab-ı Allah’ın tek olması onda bir acziyet doğurur türünden bir anlam gelmesin.

Detaylar, HAber Linki